Màu nhuộm

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

[MỚI] DẦU GỘI METAL DETOX 1500ML

747,500₫

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

[MỚI] DẦU HẤP METAL DETOX 500ML

747,500₫

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

[MỚI] DƯỠNG CHẤT BẢO VỆ METAL DETOX 500ML

942,500₫

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Màu nhuộm phủ bạc Majicover

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Màu nhuộm tông nâu Majibrown

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 20vol

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 30vol

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 40vol