Nhu cầu

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Màu nhuộm phủ bạc Majicover

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Màu nhuộm tông nâu Majibrown

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 20vol

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 30vol

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 40vol