Phủ bạc

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Màu nhuộm phủ bạc Majicover

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Màu nhuộm tông nâu Majibrown