BAIN HYDRA-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC THƯỜNG 250ML

BAIN HYDRA-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC THƯỜNG 250ML

SKU: E3243300

Dầu gội làm sạch dịu nhẹ và ngăn ngừa tóc rụng, đứt gãy và chẻ ngọn dành cho tóc thường

750,000 VND
SKU: E3243300
 BAIN HYDRA-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC THƯỜNG 250ML
 BAIN HYDRA-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC THƯỜNG 250ML
 BAIN HYDRA-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC THƯỜNG 250ML
 BAIN HYDRA-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC THƯỜNG 250ML
 BAIN HYDRA-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC THƯỜNG 250ML