BAIN NUTRI-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC KHÔ 250ML

BAIN NUTRI-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC KHÔ 250ML

SKU: E3245500

Dầu gội làm sạch dịu nhẹ và ngăn ngừa tóc rụng, đứt gãy và chẻ ngọn dành cho tóc khô

750,000 VND
SKU: E3245500
 BAIN NUTRI-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC KHÔ 250ML
 BAIN NUTRI-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC KHÔ 250ML
 BAIN NUTRI-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC KHÔ 250ML
 BAIN NUTRI-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC KHÔ 250ML
 BAIN NUTRI-FORTIFIANT DẦU GỘI NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG - DÀNH CHO TÓC KHÔ 250ML