CURE DENSITE TINH CHẤT TĂNG MẬT ĐỘ TÓC 30x6ML

CURE DENSITE TINH CHẤT TĂNG MẬT ĐỘ TÓC 30x6ML

SKU: E2118500

Tinh chất dành cho tóc thưa mảnh, hỗ trợ tăng mật độ tóc và kích thích mọc tóc , giúp tóc dày và chắc khỏe hơn

4,500,000 VND
SKU: E2118500
 CURE DENSITE TINH CHẤT TĂNG MẬT ĐỘ TÓC 30x6ML
 CURE DENSITE TINH CHẤT TĂNG MẬT ĐỘ TÓC 30x6ML
 CURE DENSITE TINH CHẤT TĂNG MẬT ĐỘ TÓC 30x6ML
 CURE DENSITE TINH CHẤT TĂNG MẬT ĐỘ TÓC 30x6ML
 CURE DENSITE TINH CHẤT TĂNG MẬT ĐỘ TÓC 30x6ML