FONDANT RENFORCATEUR KEM XẢ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML

FONDANT RENFORCATEUR KEM XẢ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML

SKU: E3244000

Dầu xả cung cấp dưỡng chất và hỗ trợ phục hồi tình trạng tóc rụng,đứt gãy và chẻ ngọn

950,000 VND
SKU: E3244000
 FONDANT RENFORCATEUR KEM XẢ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML
 FONDANT RENFORCATEUR KEM XẢ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML
 FONDANT RENFORCATEUR KEM XẢ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML
 FONDANT RENFORCATEUR KEM XẢ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML
 FONDANT RENFORCATEUR KEM XẢ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML