SERUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT DƯỠNG CHẤT DA ĐẦU CHĂM SÓC TÓC GÃY RỤNG 90ML

SERUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT DƯỠNG CHẤT DA ĐẦU CHĂM SÓC TÓC GÃY RỤNG 90ML

SKU: E3245100

Tinh chất da đầu cung cấp dưỡng chất, củng cố cấu trúc và hỗ trợ phục hồi tình trạng tóc rụng,đứt gãy và chẻ ngọn

1,350,000 VND
SKU: E3245100
 SERUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT DƯỠNG CHẤT DA ĐẦU CHĂM SÓC TÓC GÃY RỤNG 90ML
 SERUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT DƯỠNG CHẤT DA ĐẦU CHĂM SÓC TÓC GÃY RỤNG 90ML
 SERUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT DƯỠNG CHẤT DA ĐẦU CHĂM SÓC TÓC GÃY RỤNG 90ML
 SERUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT DƯỠNG CHẤT DA ĐẦU CHĂM SÓC TÓC GÃY RỤNG 90ML
 SERUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT DƯỠNG CHẤT DA ĐẦU CHĂM SÓC TÓC GÃY RỤNG 90ML
 SERUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT DƯỠNG CHẤT DA ĐẦU CHĂM SÓC TÓC GÃY RỤNG 90ML